WIERSZE POMAGAJĄ ZAPAMIĘTAĆ

POTĘGI
Gdy podstawy równe wszędzie
Wykładniki miej na względzie.
Przy mnożeniu - dodajemy,
Przy dzieleniu - odejmiemy,
Do potęgi - pomnożymy
I wynikiem się cieszymy.
Gdy są równe wykładniki
Też jest łatwo o wyniki.
Mnożąc potęgi - podstawy mnożymy,
Gdy chcemy podzielić - podstawy dzielimy

TWIERDZENIE PITAGORASA
Trójkąt prostokątny
Takie ma zwyczaje,
Że przyprostokątnych
Kwadraty dodaje.
Kiedy już mozolnie
Wszystko obliczymy
Przeciwprostokątnej kwadrat
W jednej mamy chwili.
Pitagoras dawno
Kwadraty zsumował.
Przez jego twierdzenie
Uczniów boli głowa

TWIERDZENIE TALESA
Gdzieś w Milecie Tales
Kąty wciąż rysował.
Rysował, rysował
I rysunki kreślił,
Aż mu te kreślone
Równoległe wyszły.
Na ramionach kątów
Odcinki pomierzył.
Czy mi uwierzycie,
Że szok wielki przeżył.
Choć się nie spodziewał
Proporcję otrzymał.
Twierdzenie Talesa
Każdy uczeń zżyna

DZIAŁANIA
W dodawaniu mam składniki,
A w mnożeniu są czynniki.
Sumę mamy ze składników,
Zaś iloczyn jest z czynników.
Od odjemnej odjemnik odejmuję
I różnicę otrzymuję.
Gdy dzielną przez dzielnik podzielę
Mam iloraz w niedzielę.
Lecz w dzień zwykły i od święta
NIE DZIEL PRZEZ 0, PAMIĘTAJ!
Małgorzata Galanciak

1 komentarz: